Un blog per a tots

Este blog suposa un espai de trobada per a tots els membres de la comunitat escolar que vulguen formar part d’un projecte educatiu integrador. Volem que l’aula d’Audició i Llenguatge siga un espai on pugam compartir activitats, experiències, sensacions i raonaments. Tots, mestres, alumnes i pares, som part en l’educació i en la comunicació. Per això, queda obert este “diari” on narrarem tot allò que vulgam compartir entre tots.

%d bloggers like this: